Raportarea și verificarea online a listelor de așteptare

pentru furnizorii de servicii medicale aflați în contract cu CAS Iași

 

NOTE:

1. Lista de așteptare se completează numai cu pacienții care, după epuizarea fondului alocat unității medicale, nu doresc să plătească serviciile și solicită reprogramarea în luna/lunile următoare.

2. Vă rugăm să semnalați orice problemă de autentificare, sau funcționalitate a paginii, la adresa de e-mail: gabir@hih.ro, sau la tel: 0232-218630 int.230.

Autentificare unitate medicală
Cod utilizator:.....
Cod autentificare:
Verificare listă de așteptare pentru CNP :